Högkvalitativa furuämnen till fönster och dörrar

Med kunden i fokus förädlar vi Norrländsk senvuxen fura till kundanpassade ämnen för fönster- och dörrindustrin.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av att producera fönster- och dörrämnen. Vi har sedan starten haft fokus på att använda råvara av högsta kvalitet och nyttja den på bästa sätt. Tillsammans med befintliga och nya kunder utvecklar vi ständigt vårt produktutbud.

Våra produkter

Ibland var det bättre förr

Därför håller vi och våra systerbolag inom Rundvirke Industrier kvar vid att redan i skogen välja ut vilka träd som ska lämpar sig bäst till respektive användningsområde för att optimalt ta till vara de värden som finns i skogen. Det innebär att en stor andel av vår råvara kommer från stockar utvalda av Rundvirke skogs utsynare. All vår råvara kommer enbart från grov tall och i den vidare processen nyttjar vi de fördelar detta möjliggör till märgfria ämnen med täta årsringar, hög densitet, och stor andel kärnved, furans hartsrika del och naturliga impregnering. 

Rundvirke Skog AB

Edsbyn

Vår hembygd har en lång och stolt tradition inom träindustri och fönster- och dörrtillverkning. Våra anställda som lever här har stor yrkeskunskap, förståelse för furans egenskaper och slutproduktens användningsområde.

Jobba hos oss

Rundvirke Komponent är verksamma inom en bransch som är en av Sveriges nyckelindustrin – skogsindustrin. Det är en högteknologisk bransch med hållbarhet i centrum och som inbringar stora exportintäkter till Sverige. Vi har växt kontinuerligt och är idag ca 35 anställda med stor yrkeskunskap”

Vill du jobba hos oss?

Vill du diskutera produktlösningar kontakta oss

Platschef/Marknad

Jens Eliasson

Tel +46 (0)271-299 97

Maila Jens