Biprodukter

På Rundvirke Komponent tar vi till vara på all inkommande råvara, största delen av den förädlar vi till våra fönster och dörrkunder. Exempel på vad resterande material används till är ämnen till trappindustri, byggreglar, briketter, flis med mera.

Vårt spån pressar vi till briketter och de tillsammans med den flis vi producerar går till lokala värmeverk för uppvärmning av närliggande samhällen.

Flis

Briketter