Produkter

Rundvirke Komponent tillverkar limmade och fingerskarvade ämnen i block- och L-profil till fönster och dörrar. Vi använder oss av högkvalitativ, senvuxen Norrländsk fura med hög kärnvedsandel som råvara. 

Kundanpassat

Tillsammans med kunden tar vi fram produkter anpassade efter deras önskemål och nyttjar råvaran optimalt. För att tillgodose kundens behov börjar vi med att välja rätt egenskaper på råvaran in i vår produktion. Vi fortsätter med att ställa in vår moderna maskinpark med rätt verktyg och kvalitetsspecifikationer. Efter genomförda kvalitetstest och kontroller, paketerar vi färdig produkt och skickar till kund.

Exempel på kundanpassningar är olika kvalitéer, utformning, dimensioner, längder, paketering och emballering med mera.

Produktportfölj

Vår produktportfölj utgörs av Fingerskarvade ämnen som solida block profiler, limmade komponenter med fingerskarvade lameller, som block eller L-profil samt limmade stamblocksämnen, antingen som limmade eller enbart kapade ämnen.

Exempel på biprodukter är byggreglar, kvistiga fingerskarvade ämnen med användningsområde inom möbel och snickeri, flis och briketter.

Lokalproducerat för bästa kvalitet

Vår råvara kommer från sågverk belägna i vårt närområde. Vi använder enbart råvara från grovt timmer från fura för att få tillgång de egenskaper som vi och våra kunder efterfrågar i slutprodukten. Tallen i vårt närområde växer lagom långsamt för att ha hög densitet, stor andel kärnved och ha tät årsringsstruktur, vilket ger fönster och dörrar med hög naturlig beständighet.

Helt naturligt

Trä som råvara är naturlig och binder koldioxid, all råvara som vi tar in i vår produktion nyttjas på bästa sätt med fokus på fönster- och dörrprodukter.