Anläggning

Rundvirke Komponent har idag en modern och komplett anläggning och maskinpark för produktion av högkvalitativa 6 meters eller kapad, fingerskarvade och limmade ämnen. Anläggningen är mycket flexibel för att kunna möte kunders olika behov när det gäller kvalitéer, dimensioner, längder och konstruktioner.

Rundvirke Komponents maskinpark består idag av bland annat, vertikala fingerskarvar för fingerskarvade ämnen, kallpress och HF-press för limmade konstruktioner och ämnen, hyvlar, kapar för exaktkapning och ett antal robotar.

Anpassade lokaler

Våra lokaler är välanpassade efter vår produktion och vi har ett större lagertält med avfuktning där vi kan lagerhålla delar av vårt sortiment för snabb leverans. Vi har goda utrymmen för uppvärmning av råvaran innan skarvning eller limning.