Kvalitet & Miljö

Vi arbetar enbart med den förnyelsebara råvaran trä i form av furu. Vi arbetar kontinuerligt på att bli bättre på de miljöaspekter vi kan påverka.

Kvalitetssystem

Rundvirke Komponent uppfyller kraven enligt de olika nordiska regeldokumenten för fönsterämnen. Reglerna omfattar bland annat krav på lokaler, utrustning och material samt föreskrifter för tillverkning och kvalitetskontroller. Material genom vår produktion kontrolleras noggrant och löpande enligt gällande standarder.

Miljöpolicy

Rundvirke komponent är en del av Rundvirke Industrier och koncernens gemensamma miljöpolicy hittar du här.

Miljöpolicy

Lim

Vi använder PVAc-lim, fuktklass D4 i alla maskiner förutom vår HF-press där används MUF-Lim fuktklass C4.

Certifikat

Dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentdatabas